Poniżej przedstawiamy oficjalny cennik usług i amunicji na strzelnicy CSS SHOOTER