Poniżej przedstawiay oficjalny cennik usług i amunicji na strzelnicy CSS SHOOTER