1 godzina

  • Stanowisko strzeleckie
  • 40,00 zł
  • Prowadzący strzelanie / Instruktor
  • 50,00 zł
  • Oś strzelecka
  • 150,00 zł