pistolet maszynowy PPSz

  • 7,62×25 mm Tokariew
  • 3,50 zł